De tentoonstellingen Urgent Conversations: Athens–Antwerp en Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene zijn een samenwerking tussen het EMST en het M HKA, een theoretische en visuele dialoog tussen de werken uit de collecties van beide musea. Meer dan 70 werken worden samengebracht in 22 thematische clusters.

28.04.2017 - 07.01.2018        

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

EMST, National Museum of Contemporary Art - Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str., Athens 11743

Poetical License

Vree,%200022%20paul,%20de,%20de%20paddestoelen%20der%20gramschap,1973 (c)image: M HKA
De paddestoelen der gramschap, 1973
Fotografie , 83 x 68 cm
photo emulsion, canvas

Het aan de kaak stellen van het soms gewelddadig optreden van staat- en politieapparaten wordt treffend uitgedrukt in het werk De paddestoelen der gramschap. De titel verwijst naar het boek van John Steinbeck (The Grapes of Wrath, 1939) en dient hier als uitgangspunt om een overweldigende, wit-gehelmde politiemacht te omschrijven als de verpersoonlijking van een hatelijke repressie. Het gedicht is een montage van meerdere foto’s, waardoor de opeenstapeling en accumulatie van witte helmen zich, zoals een parasitaire schimmel, over het gehele beeldvlak verspreidt; het gewelddadige en agressieve karakter van de hier tentoongespreide machtsontplooiing is visueel sterk weergegeven door de zware knuppels van de zogenaamde ‘wetsdienaren’.